Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1283Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1283

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1283

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Služebnost užívání]

Jako věcné právo k věci cizí lze zřídit i užívací právo, a to jak k věcem nemovitým, tak movitým. V praxi však bude častější služebnost užívacího práva k věci nemovité, např. služebnost doživotního užívání stavby popř. pozemku, jehož součástí je stavba, k jejímuž zřízení často dochází při darování předmětných nemovitostí v rámci rodiny.

Ačkoliv byl tento institut hojně využíván i za platnosti ObčZ, a to bez konkrétní právní úpravy, svůj předobraz má v obecném zákoníku občanském (1811), konkrétně v jeho § 504 a násl.

Jedná se o služebnost osobní, která

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru