Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1219 Garance

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5.6.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1219

Mgr. Pavla Krejčí

[Souhlas osoby oprávněné z věcného práva]

Novela č. 163/2020 Sb. od 1. července 2020 pouze odstranila technickou chybu - změnila slovo "vlastnictví" na "spoluvlastnictví".

Právní úprava navazuje na § 1217 a § 1218, které se týkají zrušení bytového spoluvlastnictví. Pokud se vlastníci jednotek rozhodnou zrušit bytové spoluvlastnictví nebo pokud se rozhodne třebas jediný vlastník jednotek změnit své vlastnictví k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, a pokud je některá jednotka v domě zatížena věcným právem, například zástavním právem, předkupním právem či věcným břemenem, pak se k platnosti zrušení bytového spoluvlastnictví vyžaduje písemný souhlas osoby oprávněné z věcného práva. Souhlas osob oprávněných z jiných práv (např. nájemce bytové jednotky) se nevyžaduje.

Jedná se o ochranu práv osoby oprávněné z věcného práva, neboť zrušením bytového spoluvlastnictví může dojít ke zkrácení jejích práv. Souhlas musí být doložen k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kterým má dojít k zápisu zrušení bytového spoluvlastnictví. Souhlas osoby oprávněné z věcného práva však nemusí být součástí dohody o zrušení bytového spoluvlastnictví nebo prohlášení o změně vlastnictví jednotek na vlastnické právo k nemovité věci, ale může být udělen samostatně.

Pokud pak nebude vlastníky jednotek dohodnuto v dohodě o zrušení bytového spoluvlastnictví podle § 2017 něco jiného, věcné právo, které vázlo na jednotce, se při zrušení bytového spoluvlastnictví zapíše i bez návrhu na vklad k příslušnému spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, odpovídajícímu velikosti podílu, jaký měl vlastník zatížené jednotky na společných částech.

V případě dohody manželů o zrušení bytového spoluvlastnictví (§ 2017 odst. 2) platí, že pokud manželé nestanoví v dohodě něco jiného, věcné právo, které vázlo na jednotce, se při zrušení jednotek zapíše i bez návrhu s vazbou pouze k tomu podílu manželů na nemovitosti, který velikostně odpovídá velikosti podílu na