Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 113Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 113

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 113

JUDr. Petra Kejvalová

[Nakládání s tělem po smrti]

Komentované ustanovení bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017, kdy v odst. 2 byla vypuštěna slova pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům. A dále byly zrušeny navazující § 115 až § 117.

Problematika tzv. patologicko-anatomických pitev – odstranění výkladových nejasností

Účelem novelizace tohoto ustanovení podle důvodové zprávy, tj. vypuštění shora uvedených výrazů, je odstranění výkladových nejasností, tj. rozporů

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru