Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1081Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1081

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1081

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zadržovací právo]

Komentované ustanovení působí poněkud neorganicky. Jeho smysl a textace (termín „spojení” namísto „smísení” naznačuje, že zřejmě jako následující § 1082 mělo být společné jak pro smísení, tak pro zpracování věcí, systematické zařazení však jeho působnost omezuje jen na smísení.

Platí tedy, že ten, kdo se podílel na smísení („spojení”) věci a má novou věc u sebe, ačkoliv ji má – oproti náhradě – vydat, není povinen tak učinit, dokud mu vlastník nezaplatí náhradu.

Jedná se o speciální úpravu zadržovacího (retenčního) práva, které NOZ obecně upravuje v § 1395. Za splnění podmínek uvedených v § 1395 může zadržovací právo

 
 Nahoru