Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1080Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1080

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1080

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smísení bez dobré víry]

Ustanovení § 1078 a § 1079 upravují vlastnické právo ke smíseným věcem a § 1078 i výši náhrady pro případ, že vlastníkovi/vlastníkům věci, která byla při smísení použita, nepřipadne spoluvlastnický podíl na věci vzniklé smísením. Poslední věta § 1078 odst. 1 uvádí, že pokud ten, kdo věci smísil, nebyl v dobré víře, má vlastník použité věci právo přenechat mu svůj podíl na smísené věci za „plnou náhradu”, což představuje odchylku od zákonem běžně užívaného pojmu „náhrada”.

Ustanovení § 1080 praví, že kdo se podílel na smísení věcí a nebyl v dobré víře, nahradí dotčeným vlastníkům také ušlý zisk; skutečnou škodu hradí však jen v tom rozsahu, v jakém vlastníci nedosáhli její náhrady podle předchozích ustanovení, tj. získáním vlastnického práva či náhrady podle § 1078 a § 1079. Ušlý zisk je v § 2952 vymezen jako to, co poškozenému ušlo.

Ten, kdo věci smísil a nebyl při tom v dobré víře, má tedy kromě povinnosti nahradit dotčenému vlastníkovi i ušlý zisk a

 
 Nahoru