Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1078Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1078

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1078

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smísení]

Dalším způsobem vzniku nových věcí je smísení (též slití, lat. commixtio). Podobá se zpracování (ke vzniku nové věci je použito více jiných věcí), ale odlišuje se tím, že nedochází ke skutečnému zpracování (opracování) těchto věcí, nýbrž k jejich pouhému smísení (u sypkých látek) nebo slití (u tekutin).

Smísení přichází v úvahu jen u věcí movitých. Co jsou movité věci, definuje § 498 odst. 2 per exclusionen jako veškeré věci, ať hmotné či nehmotné povahy, které nejsou nemovité ve smyslu § 498 odst. 1. Za věci movité již nelze bez dalšího považovat živá zvířata

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru