Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Oprava cizí věci]

Poslední ustanovení NOZ pojednávající o zpracování se zabývá tím, že věc byla zpracována v rámci opravy věci jiného vlastníka. Právní úprava obsažená v NOZ má předobraz v § 416 obecného zákoníku občanského (1811).

Toto ustanovení je speciální k § 1074 i k § 1075. V daném případě se tedy použije přednostně jak před obecnými pravidly o určení vlastnictví k nově vzniklé věci podle podílu na její hodnotě (§ 1074), tak před ustanovením o právu volby výhodnějšího řešení (§ 1075) a uplatní se vždy, nastane-li tato situace.

Použije-li se cizí věc jen na opravu jiné věci, připadne vlastníkovi opravené věci (tj. stane se jeho vlastnictvím). Je třeba zdůraznit slovo „jen” – je nutné, aby provedenou opravou nedošlo ke změně opravované věci a aby byla zachována její povaha. Jen tehdy si opravovaná věc může zachovat charakter věci „hlavní”, podle které se bude řídit vlastnické právo. Dojde-li v důsledku zpracování cizí věci k podstatným změnám opravované věci (změna jejích vlastností, např. zásadní up-grade), nejedná se již o opravu a je třeba aplikovat výše uvedená ustanovení (§ 1074 případně § 1075).

Vlastník opravené věci nahradí vlastníkovi zpracované věci její hodnotu.

Hodnotou věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá; v některých

 
 Nahoru