Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1077

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Oprava cizí věci]

Poslední ustanovení NOZ pojednávající o zpracování se zabývá tím, že věc byla zpracována v rámci opravy věci jiného vlastníka. Právní úprava obsažená v NOZ má předobraz v § 416 obecného zákoníku občanského (1811).

Toto ustanovení je speciální k § 1074 i k § 1075. V daném případě se tedy použije přednostně jak před obecnými pravidly o určení vlastnictví k nově vzniklé věci podle podílu na její hodnotě (§ 1074), tak před ustanovením o právu volby výhodnějšího řešení (§ 1075) a uplatní se vždy, nastane-li tato situace.

Použije-li se cizí věc jen na opravu

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru