Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1076Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1076

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1076

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Spoluvlastnictví nově vytvořené věci]

Pro případ, že nebude možno určit vlastníka věci vzniklé zpracováním jiných věcí různých vlastníků podle obecného pravidla uvedeného v § 1074 odst. 1 (tj. v závislosti na podílu jednotlivých zúčastněných na hodnotě nové věci) ani podle pravidla o právu vlastníka věci zpracované nikoliv v dobré víře na volbu výhodnějšího řešení (§ 1075), obsahuje NOZ v § 1076 ustanovení o tom, že nelze-li určit jediného vlastníka, náleží věc do spoluvlastnictví vlastníků zpracovaných věcí (nikoliv též toho, kdo k vytvoření nové věci přispěl jen

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru