Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1075Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1075

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1075

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Právo k volbě výhodnějšího řešení]

Zpracovatel může cizí věc zpracovat v dobré víře či bez ní. NOZ se dobrou vírou zabývá v § 992, který upravuje poctivou držbu. Zákon vychází z toho, že kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží.

Tuto definici poctivé a nepoctivé držby lze analogicky aplikovat i na existenci dobré víry zpracovatele cizí věci: Zpracovatel, který se oprávněně (s přihlédnutím ke všem okolnostem) domnívá,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru