Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1074Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1074

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1074

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Vlastnické právo k věci vzniklé zpracováním]

Komentované ustanovení je prvním v pododdílu Umělý přírůstek. Tato část NOZ pojednává o vlastnickém právu k věcem, které nově vznikly přičiněním člověka (na rozdíl od přirozeného přírůstku upraveného v § 1066 až § 1073).

Kromě zpracování (specifikace) příslušný pododdíl NOZ pojednává i o smísení, stavbě a přestavku. Konečně § 1088, který tvoří samostatný pododdíl, upravuje smíšený přírůstek (k němuž došlo zčásti přirozeně, zčásti uměle zásahem člověka).

Nová věc vzniká zpracováním tehdy, dojde-li k nerozlučnému spojení

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru