Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1072Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1072

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1072

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Přírůstek movité věci]

Komentované ustanovení NOZ zakotvuje pro movité věci stejnou zásadu ohledně jejich přirozených přírůstků jako § 1066 pro pozemky a jiné nemovité věci.

Za přírůstek jsou považovány plody a užitky věci, jež jsou definovány v § 491. Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Plody a užitky se stávají samostatnou věcí v právním smyslu teprve oddělením od věci

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru