Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Změny vodního koryta]

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.

Podle § 1071 platí, že vzniklo-li vodní koryto strží nebo v důsledku vzniku ostrova, stává se vlastnictvím vlastníka původního koryta;

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru