Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1070Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1070

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1070

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Ostrov]

V době, kdy je naprostá většina vodních toků regulována, je případný vznik ostrova působením vodního toku spíše teoretický (komentované ustanovení se nevztahuje na uměle vytvořené ostrovy).

Úprava obsažená v NOZ má historického předchůdce v § 407 a § 408 obecného zákoníku občanského (1811), který se jí nicméně zabýval z jiného úhlu pohledu. Otázku, kdo je vlastníkem nově vzniklého ostrova, řešil obecný zákoník občanský (1811) podle toho, k čímu břehu byl ostrov blíže (popř. jako spoluvlastnictví, pokud se nacházel uprostřed řečiště), a to bez ohledu na to, jakým

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru