Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1069Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1069

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1069

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Strž]

Na rozdíl od naplaveniny (tj. pozvolného naplavování zeminy), v důsledku strže (velké a rozeznatelné části pozemku, kterou vodní tok jednorázově odplaví k jinému břehu) nedochází ke změně vlastnického práva (k přírůstku pozemku) automaticky, ale jen tehdy, pokud původní vlastník neuplatní své právo po dobu jednoho roku.

Předpokladem je, že se odtržený kus země připojí k jinému břehu; pokud by zůstal samostatně v korytě, vznikl by ostrov (§ 1070). „Jiným břehem” je zřejmě třeba rozumět nikoliv jen protilehlý břeh, ale pobřežní pozemek jiného vlastníka (byť na téže

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru