Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1066Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1066

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1066

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Plody pozemku a jiných nemovitých věcí]

Komentované ustanovení je prvním v pododdílu Přirozený přírůstek. Tato část NOZ pojednává o vlastnickém právu k věcem, které nově vznikly, aniž by k tomu došlo (přímým) vlivem lidské činnosti (na rozdíl od umělého přírůstku, k němuž dochází přičiněním člověka, viz § 1074 až § 1087).

Kromě přírůstku nemovité věci příslušný pododdíl NOZ obsahuje i ustanovení o naplavenině a strži, ostrovu (které tradičně tvoří součást tzv. pobřežního práva) a přírůstcích movitých věcí a zvířat. Konečně § 1088, který tvoří samostatný pododdíl,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru