Je zaměstnavatel povinen předložit pojišťovně lékařské zprávy k pracovnímu úrazu jeho zaměstnance?Garance

10.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Je zaměstnavatel povinen předložit pojišťovně lékařské zprávy k pracovnímu úrazu jeho zaměstnance?

10.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.102
Je zaměstnavatel povinen předložit pojišťovně lékařské zprávy k pracovnímu úrazu jeho zaměstnance?

Bc. Zdeněk Šenk

Dotaz:

Našemu zaměstnanci se přihodil menší pracovní úraz, smekla se mu noha a spadl ze schůdků a pohmoždil si záda, tedy nic vážného, pouze naražení a modřina. Nicméně byl v pracovní neschopnosti 1 týden. Pojišťovna po nás chce doložit kopii lékařské zprávy z prvotního ošetření. Dle mého názoru nemají právo požadovat zprávu po nás jako po firmě. Čerstvě je v platnosti nařízení GDPR, ale dle mého názoru na to neměli právo ani před tím.

Na můj dotaz pojišťovna odpověděla, že: „...kopie lékařské zprávy z prvotního ošetření byla vyžádána, aby bylo možné ověřit správnost bodového ohodnocení po předložení posudku o bolestném. Lékařskou zprávu z prvotního ošetření si musí vyžádat poškozený a její kopii je poté potřeba doložit na korespondenční adresu společně s ostatními doklady potřebnými k ukončení pojistné události.”

Jsem opravdu povinna lékařskou zprávu pojišťovně poskytnout?

Odpověď:

Na obdobné dotazy už bylo několikrát na různých webech odpovídáno, protože zaměstnavatelé se oprávněně ptají, proč mají žádat v případě pracovního úrazu zaměstnance citlivé osobní údaje (nově zvláštní osobní údaje) po svých zaměstnancích, když oni stojí mimo smluvní vztah (pojistitel = KOO nebo Česká pojišťovna / pojištěný = zaměstnavatel).

Vše je způsobeno nedokonalou právní úpravou.

Všichni zaměstnavatelé musí být ze zákona pojištěni podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Ve vyhlášce jsou ustanovení, která dokládají, že žádost pojišťovny je oprávněná a vychází z dikce vyhlášky, protože:

  • v § 2 odst. 1 vyhlášky je uvedeno: „Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná podle 1 (dále jen “pojišťovna“) nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci

 
 Nahoru