Frekvence svolávání zasedání shromáždění SVJGarance

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Frekvence svolávání zasedání shromáždění SVJ

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1
Frekvence svolávání zasedání shromáždění SVJ

Mgr. Adriana Kvítková

Postačuje konání alespoň jednoho zasedání shromáždění v kalendářním roce, nebo se vyžaduje, aby se zasedání konalo do 365 dnů od konání posledního zasedání? Jde o frekvenci, která určuje počet opakování v rámci časového úseku, nebo o určení pevné lhůty, do kdy nejpozději se musí zasedání shromáždění konat? 

V souladu s ust. § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”) platí, že statutární orgán společenství vlastníků, tj. buď výbor, nebo předseda společenství vlastníků, svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Tato frekvence konání shromáždění, stanovená zákonem, může být změněna stanovami, jež určí vyšší počet zasedání shromáždění za rok, ne však nižší.

Uvedené ustanovení občanského zákoníku vychází z již zrušeného ust. § 11 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), kde bylo uvedeno, že „společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění”.

Jak již bylo popsáno výše, jde o frekvenci, která určuje počet opakování v rámci časového úseku, proto se přikláním k závěru, že zákonodárce mínil rok kalendářní, nikoli pevnou lhůtu (365 dnů), do kdy nejpozději se musí další zasedání shromáždění konat (obdobně by se dalo posoudit časové určení frekvence např. jedenkrát do měsíce, jedenkrát do týdne nebo jedenkrát do dne).

Statutární orgán musí shromáždění svolat rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než

 
 Nahoru