Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

eNeschopenka

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.13
eNeschopenka

Česká správa sociálního zabezpečení

Úvod

Od 1. ledna 2020 zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky, která byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.

Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými - pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Dojde tak k zásadnímu zjednodušení toku informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty - lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru”, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Intenzivní práce na projektu eNeschopenky probíhají dle harmonogramu. Jedním z důležitých termínů je 1. listopad 2019, kdy bude možné začít napojovat lékařské softwary k systému eNeschopenky.

Základní informace pro lékaře a zdravotnická zařízení

Hlavní změny, které se ošetřujícího lékaře dotknou:

  • Lékař bude povinen vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzovat trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronickou formou.

  • Papírový tiskopis bude možno použít pouze výjimečně v případě technického výpadku.

  • Pojištěnci namísto dosavadních dvou (tří) dílů neschopenky bude předáván pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

Vybavení nutné k vystavení eNeschopenky od 1. 1. 2020

Lékař bude eNeschopenku vystavovat na počítači a prostřednictvím něj také odesílat. Možné budou dva způsoby:

  1. Využití specializovaného softwaru, který si lékař pořídí. Může se přitom jednat pouze o doplňující modul v lékařském SW, který již lékař v současnosti běžně používá.
  2. Použití webové aplikace v rámci ePortálu ČSSZ.

Lékař může obě varianty kombinovat. Využití webové aplikace je bezplatné.

Přihlašování a certifikáty (identifikace)

Pro vystavení eNeschopenky je nutné identifikovat poskytovatele zdravotních služeb (lékaře). Způsob identifikace závisí na tom, zda bude eNeschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, nebo v rámci ePortálu ČSSZ.

Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.

Při přístupu na ePortál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. elektronickým občanským průkazem (eObčanka https://info.eidentita.cz/eop/) nebo uživatelským účtem NIA, který lze zřídit bezplatně postupem uvedeným na portálu eidentita.cz (https://info.eidentita.cz/ups/).

Elektronický podpis

ČSSZ nebude vyžadovat elektronický podpis, neboť k tomu není legislativně oprávněna.

Elektronický podpis bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

Postup při technickém výpadku systému, internetu, hardwaru nebo softwaru lékaře

Při technickém výpadku systému, internetu, hardwaru nebo softwaru lékaře je v souladu se zákonem, že lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě, stejně jako je tomu doposud.

Pro tyto účely bude nový papírový tiskopis distribuován stejně jako v současnosti, oproti stávajícímu tiskopisu však bude mít pouze tři díly. Z hlediska rozsahu údajů a vzhledu bude obdobný, jako současná neschopenka. Totéž bude platit i pro potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a formulář Hlášení ošetřujícího lékaře.

Rozdílná podoba stávajících a nových tiskopisů

Nové neschopenky jsou koncipovány již pouze jako třídílné. Ať už bude lékař neschopenku

 
 Nahoru