Elektronická evidence tržebGarance

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektronická evidence tržeb

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Elektronická evidence tržeb

21.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Elektronická evidence tržeb

Ing. Zdeněk Morávek

Elektronická evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zákon nabyl účinnosti v převážné míře k 1. 12. 2016. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, konkrétně zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o správních poplatcích.

Problematika EET je v současné době velmi živé veřejné i politické téma, zmiňme proto, jak byla odůvodňována potřeba zavedení této evidence, protože to leccos napovídá o podmínkách realizace této změny:

  • nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele,

  • potlačení šedé

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru