Ekonomické a právní aspekty činnosti lékařů a zdravotníků v ČRGarance

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ekonomické a právní aspekty činnosti lékařů a zdravotníků v ČR

3.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Ekonomické a právní aspekty činnosti lékařů a zdravotníků v ČR

Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Úvod

V této a následujících kapitolách se věnujeme analýzám a radám lékařům a zdravotníkům z hlediska ekonomiky jejich ordinací či provozoven i právním aspektům výkonu jejich profese. I když z názvu vyplývá, že jsme zaměřeni jen na určitý segment zdravotní péče, primárně na služby lékařů, mnohé naše příspěvky budou dosti univerzální a budou užitečné i pro všechny zdravotníky, majitele a provozovatele lékáren, soukromých laboratoří či fyzioterapeuty atd., zejména ty, kteří svou činnost vykonávají v právní formě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

„Zdravotnické povolání je souhrn činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zároveň zahrnuje aktivity při poskytování ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické péče, léčebné péče, léčebně rehabilitační péče, neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče.

Zdravotnický pracovník je fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jiný odborný pracovník (JOP) je fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou poskytováním zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí. Tyto činnosti související s poskytováním zdravotní péče jsou stanovené v zákoně

 
 Nahoru