eIDAS
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

eIDAS

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.8.4
eIDAS

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

Další oblastí, ve které již došlo k významným změnám a další budou následovat, je oblast podepisování, certifikačních autorit atd. Jedná se o dopad nařízení eIDAS, které mimo jiné stanoví právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování a certifikační služby pro autentizaci internetových stránek. Zkratka eIDAS se používá pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru