Dynamický nákupní systémGarance

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Dynamický nákupní systém

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2
Dynamický nákupní systém

Mgr. Filip Červenka

Definice a obecná ustanovení

Definice pojmu dynamický nákupní systém a obecná ustanovení, která se jej dotýkají, upravuje ust. § 138 ZZVZ. Účelem dynamického nákupního systému je především přispět k posílení a rozvoji elektronického zadávání veřejných zakázek. Jedná se o plně elektronickou formu zadávání veřejných zakázek, která umožňuje zejména flexibilně reagovat na aktuální potřeby zadavatele při pořizování bežného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací a umožňuje opakovaně zadávat ty veřejné zakázky, pro které byl zaveden dynamický nákupní systém.

Zadavatel zavede dynamický nákupní systém v zadávacím řízení, ve kterém postupuje

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru