Důchodové pojištění Garance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Důchodové pojištění

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8.2 Důchodové pojištění

JUDr. Jan Přib

Podmínky účasti

Podmínky účasti na důchodovém pojištění jsou stejné jako u účasti na nemocenském pojištění. Platí tedy, že kdo je účasten nemocenského pojištění, je zároveň účasten i důchodového pojištění; je-li člen představenstva účasten nemocenského pojištění, je tedy zároveň účasten důchodového pojištění.

Doby pojištění a náhradní doby pojištění

V důchodovém pojištění mají však význam doby pojištění a náhradní doby pojištění. Dobou pojištění je (též v případě členů představenstva) doba, po kterou je osoba účastna důchodového pojištění, pokud bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění. Za dobu důchodového pojištění se však nepovažuje kalendářní měsíc, ve

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru