Dozorčí rada akciové společnosti ve světle ZOKGarance

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Dozorčí rada akciové společnosti ve světle ZOK

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.2
Dozorčí rada akciové společnosti ve světle ZOK

Mgr. Markéta Káninská

Právní úpravu dozorčí rady akciové společnosti nalezneme především v ustanovení § 446 až 455 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanovením jsou zejména § 44 až 46 (obecná úprava orgánů obchodních korporací), § 49, § 51 až 57 (pravidla jednání členů orgánů společnosti a pravidla o střetu zájmů), § 59 až 62 (úprava smlouvy o výkonu funkce), § 83 (přezkoumání zprávy o vztazích), § 250 odst. 3 (obligatorní náležitosti stanov) § 360 odst. 2 a 3, § 370 (přezkum výkonu působnosti představenstva k žádosti kvalifikovaného akcionáře), § 404 (právo svolat valnou hromadu), § 421 odst. 2 (vymezení působnosti valné hromady).

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru