Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostoryGarance

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1
Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory

JUDr. Dita Komárková

Pozitivní změnou nového občanského zákoníku je sjednocení úpravy distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obvyklé obchodní prostory. V dřívější úpravě byly tyto dva druhy smluv rozděleny do dvou samostatných celků včetně samostatné úpravy odstoupení od smlouvy, navíc ani nebyly umístěny vedle sebe. Nový občanský zákoník již obsahuje společná ustanovení pro obě kategorie smluv, například v podobě zvýšené informační povinnosti. Sjednoceny jsou také podmínky pro odstoupení od smlouvy. Právní úprava je zároveň podrobnější a příznivější pro spotřebitele (§ 1820 a násl. NOZ).

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru