Další povinnosti akciové společnosti jako podnikatele - ochrana slabší stranyGarance

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Další povinnosti akciové společnosti jako podnikatele - ochrana slabší strany

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 Další povinnosti akciové společnosti jako podnikatele - ochrana slabší strany

Mgr. Pavla Krejčí

Některá ustanovení občanského zákoníku stanoví pro akciovou společnost jako pro podnikatele zvláštní povinnosti. Jedním z těchto ustanovení je § 433 NOZ, který chrání slabší stranu v případě styku s akciovou společností, která vždy jedná v postavení podnikatele. Zákon vychází z toho, že postavení stran nemusí být rovné (a v praxi většinou nebývá), ale že jejich postavení se s ohledem na jejich znalosti nebo hospodářské postavení může výrazně lišit. Ochrana slabší strany je jedním ze základních principů, na jejichž základě je NOZ postaven. Podrobnější právní

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru