Další fáze EETGarance

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Další fáze EET

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Další fáze EET

Ing. Zdeněk Morávek

V následujícím příspěvku bychom informovali o stavu zavedení další fáze elektronické evidence tržeb, jedná se o novelu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, která je projednávána jako sněmovní tisk č. 205. Současně je s touto novelou projednávána jako součást tohoto sněmovního tisku novela zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona předložila vláda poslanecké sněmovně 13. 6. 2018, v současné době probíhá 3. čtení tohoto sněmovního tisku. Původní návrh zákona má 31 bodů změn a 6 bodů přechodných ustanovení v zákoně o evidenci tržeb a 8 bodů změn v zákoně o dani z přidané hodnoty.

Návrh zákona je zejména reakcí na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a praktické uplatňování zákona o evidenci tržeb. Proto návrh upravuje především náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, dále přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a upravuje další výjimky z povinnosti evidence tržeb. V oblasti DPH má dojít ke snížení DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Návrh novely zákona tedy především upravuje náběh posledních fází evidence tržeb. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Připomeňme, že v 1. fázi se evidence tržeb týkala stravování a ubytování, ve druhé fázi potom maloobchodu a velkoobchodu. Ve třetí a čtvrté fázi se dotkne všech ostatních činností s tím, že do čtvrté fáze byly vyčleněny některá vybraná řemesla a výrobní činnosti (např. výroba oděvů, výroba nábytku, specializované stavební činnosti jako elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači atd.) a do 3. fáze spadají všechny ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství. Toto rozdělení bylo provedeno za situace, když se předpokládalo, že 4. fáze bude spuštěna ještě později, v tuto chvíli je rozdělení 3. a 4. fáze poněkud nadbytečné.

Doplňme, že během druhého čtení poslanci předložili celkem 46 písemných pozměňovacích návrhů. Jeden z pozměňovacích návrhů se týká řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele, které je v

 
 Nahoru