Input:

č. 8/1960 Sb. rozh., Garance

č. 8/1960 Sb. rozh.
Důvodem k zániku důchodu podle § 43 odst. 2 zák. č. 55/1956 Sb. je i vazba, která byla započtena do výkonu trestu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 4. dubna 1959, Cz 39/59.)
Státní úřad sociálního zabezpečení zamítl návrh navrhovatelky, aby jí byl vyplácen vdovský důchod za dobu od 1. 6. 1957 do 5. 9. 1957, tj. za dobu, kdy byla ve vazbě. Zamítnutí návrhu odůvodnil tím, že vazba byla navrhovatelce do výkonu trestu započtena, takže tu jde o výkon trestu delší 3 měsíců a navrhovatelce podle zákona nárok na výplatu nepřísluší.
Lidový soud v Hradci Králové nevyhověl opravnému prostředku navrhovatelky. V odůvodnění svého rozhodnutí vychází lidový soud z toho, že vazba je trestem, je-li do výkonu trestu započtena.
Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek lidového soudu a vyslovil povinnost odpůrce vyplatit navrhovatelce vdovský důchod i pokud jde o dobu od 29. 5. do 6. 9. 1957. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že vazba ve smyslu §§ 75 - 84 a § 381 tr. ř. č. 64/1956 Sb. je zařízením zcela odlišným od trestu odnětí svobody. Význam toho, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na osobu, proti které se vede trestní stíhání, hledět jakoby byla vinna, nemůže být omezován jen na samotné trestní řízení. Nelze přehlížet i skutečnost, že v době vazby obviněný nemůže být zaměstnán a vydělávat, kdežto ve výkonu trestu ano, takže v době vazby je zbaven možnosti opatřit si úhradu na své zaopatření pro tuto dobu a jeho hospodářská situace je podstatně jiná, než v době výkonu trestu po pravomocném odsouzení. Je-li obviněný vzat do vazby, není to důvodem k zániku důchodu podle § 43 odst. 2 zák. o soc. zabezpečení.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 43 odst. 2 zák. o soc. zabezpečení nenáleží důchod za dobu, po kterou důchodce odpykává trest