Input:

č. 45/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 45/1955 Sb. rozh. obč.
Změna příjmení dítěte znamená značný zásah nejen do práv rodičů, ale i do práv dětí. Může proto soud – jestliže se o změně příjmení rodiče nedohodnou – dát jednomu z nich svolení k podání žádosti o změnu příjmení nezl. dítěte jen jsou-li pro takové opatření závažné důvody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. ledna 1954, 16 Co 31/54.)
Matka nezl. dětí, která se po rozvodu znovu provdala, požádala soud, aby dal svolení k podání žádosti na ONV o změnu příjmení dětí na příjmení jejího nynějšího manžela. Žádost odůvodňovala tím, že rozdíl mezi nynějším jejím příjmením a příjmením jejího manžela a příjmením dětí nevyhovuje dětem ve škole a nebude jim vyhovovat ani v dalším životě. Otec dětí se změnou příjmení dětí nesouhlasil.
Lidový soud v Brandýse nad Labem žádosti matky nevyhověl. Z odůvodnění: Matčino tvrzení, že příjmení dětí jim nevyhovuje, nepřesvědčuje. Zájem dětí neutrpěl žádné újmy tím, že matka při uzavření manželství přijala příjmení jiné. V zájmu dětí se nic nezlepší, budou-li se jinak jmenovat. Navrhovatelka se mylně domnívá, že by se změnou příjmení mohla odstranit nějaká újma nebo přivodit dětem nějaký prospěch. Je spíše dětem na újmu, změní-li se jejich příjmení bez náležitého důvodu.
Krajský soud nevyhověl stížnosti matky a usnesení soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Podání žádosti o změnu příjmení nezl. dítěte patří do obsahu rodičovské moci, která přísluší oběma rodičům (§§ 52, 53 zák. o právu rod.), tedy i onomu z rodičů, který nemá dítě ve výchově. Nesouhlasí-li jeden z rodičů, je povolán soud, aby rozhodl podle § 250 o. s. ř. Změna příjmení znamená především značný zásah do práv dětí, ale také do práv rodičů. Má-li soud v