Input:

č. 37/1961 Sb. rozh., Garance

č. 37/1961 Sb. rozh.
Odpovědnost zdravotnického ústavu za dětské kočárky, které matky ošetřovaných dětí odkládají na místě vyhraženém k jejich uložení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 9. ledna 1961, 12 Co 347/60)
Okresní soud v Novém Jičíně zavázal žalovaného účastníka k zaplacení 735 Kčs a nákladů řízení. Zjistil, že žalobkyně se dne 30. 11. 1959 dostavila do OÚNZ za účelem očkování své dcery, kterou přivezla v dětském košatinovém kočárku. Kočárek ponechala před vchodem do budovy OÚNZ a během návštěvy u lékaře jí neznámý pachatel odcizil kočárek s přikrývkou, dekou a dečkou. První soud dospěl k závěru, že žalovaný účastník odpovídá za škodu vzniklou žalobkyni odcizením, když kočárek ponechala před vchodem do budovy žalovaného ústavu, tedy v místě obvyklém pro ukládání těchto věcí a žalovaný účastník v budově ani před ní nezřídil žádná místa pro úschovu kočárků.
Žalovaný účastník napadl rozsudek odvoláním a žádal zamítnutí žaloby. Poukázal na to, že žalobkyně postavila kočárek na místě, které není ani vyhraženo pro odkládání kočárků, ani není místem obvyklým k odkládání těchto věcí a že tedy tak učinila na vlastní riziko.
Krajský soud v Ostravě usnesením schválil smír, který uzavřeli účastníci při ústním odvolacím jednání, podle něhož se žalovaný okresní ústav národního zdraví zavázal zaplatit žalobkyni na úplné vyrovnání zažalovaného nároku 650 Kčs a na nákladech řízení 226 Kčs.