Input:

č. 33/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 33/1956 Sb. rozh. obč.
Při posuzování výpovědního důvodu podle § 1 písm. a) nař. č. 179/ 1950 Sb. o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, není soud vázán názorem odboru pro bytovou výstavbu rady MNV o tom, zda nařízené opravy domu se dají provést bez vyklizení nájemce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 24. října 1955, 9 CO 395/55.)
Lidový soud v Olomouci přivolil k výpovědi, když zjistil z přípisu odboru pro výstavbu rady MěNV v Olomouci, že pronajimatelce bylo nařízeno provést isolaci zvlhlého zdivá, vyměnit prohnilou palubovou podlahu a zárubně v bytě odpůrkyně a že pro provedení nařízených oprav je nutno, aby byt odpůnkyně byl vyklizen. Ve stejném smyslu se vyjádřil bytový odbor rady MěNV v Olomouci, který však podotkl, že nemá zatím pro nájemkyni přiměřený náhradní byt.
Krajský soud vyhověl odvolání nájemkyně a rozhodnutí lidového soudu zrušil a uložil mu, aby dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Navrhovatelka uplatnila v řízení výpovědní důvod podle § 1 písm. e) nař. č. 179/1950 Sb. o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Lidový soud přivolil k výpovědi a své rozhodnutí opřel hlavně o připiš odboru pro bytovou výstavbu, podle něhož pro provedení nařízené přestavby předmětného bytu je prý nutné, aby vypovídaný byt byl vyklizen.
Odvolatelka správně vytýká prvému soudu neúplnost řízem, jestliže se spokojil jen tímto stručným přípisem odboru pro bytovou výstavbu a k zjištění materiální pravdy neprováděl i z úřední povinnosti důkazy další o tom, zda je skutečně nutné