Input:

č. 10/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 10/1956 Sb. rozh. tr.
Za samotný přestupek nelze uložit dodatkový trest k dříve uloženému trestu. Lze však uložit jako dodatkový úhrnný trest za sbíhající se trestný čin a přestupek, které byly spáchány před tím, než byl vyhlášen odsuzující rozsudek, jímž byl uložen trest za jiný trestný čin.
(Rozhodnutí vojenského soudu.)
Nižší vojenský soud uznal obviněného, vojína základní služby, vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přestupkem proti předpisům o zbrani a střelivu podle § 139 odst. 1 tr. zák. spr., protože obviněný jednak odcizil dva ochranné protichemické oděvy položené na chodbě budovy svého útvaru, jednak koupil od neznámé osoby pistoli ráže 6,35 mm, ačkoliv neměl povolení (zbrojní pas). Za to odsoudil obviněného podle § 245 odst. 1 tr. zák. a § 22 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dva měsíce jakožto trestu úhrnnému a zároveň dodatkovému k trestu odnětí svobody na jeden měsíc, který byl obviněnému uložen dřívějším rozsudkem nižšího vojenského soudu za ohrožení věcných prostředků podle § 292 odst. 3 tr. zák., jehož výkon byl podmíněně odložen. Podle § 26 tr. zák. soud výkon trestu původně uloženého i trestu dodatkového podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. (Podle § 25