Bytové družstvo Garance

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Bytové družstvo

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2
Bytové družstvo

Mgr. Pavla Krejčí

Definice

Bytové družstvo je zvláštním typem družstva, kdy jeho specifikum spočívá oproti obecným družstvům v tom, že může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727 odst. 1 ZOK).

Jádro právní úpravy bytových družstev nalezneme v zákonu o obchodních korporacích, a to především v ustanoveních § 727 až 757 ZOK, která jsou platná pouze pro bytová družstva. Otázky, které jsou upraveny jednotně pro obecná i bytová družstva, jsou pak řešeny v ustanoveních § 552 až 726 ZOK a v některých obecných ustanoveních ZOK, která se vztahují obecně na všechny obchodní korporace i družstva. Stejně tak bude pro bytová družstva platná obecná úprava v NOZ týkající se

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru