Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 116/2017 do částky 4/2018)

Částka 116 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. října 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017, sp. zn. Pl. ÚS 9/15, o návrhu Nejvyššího správního soudu na prohlášení neústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. (publikovaný pod č. 338/2017 Sb.)

Ústavní soud rozhodl, že ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění účinném do 30. června 2012, bylo v rozsahu, v němž ukládalo povinnosti nezletilým poplatníkům, v rozporu s čl. 32 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4, čl. 3 odst. 1, a s čl. 11 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty nálezu:

Právní úprava, která zatěžuje nezletilé poplatkovou povinností bez ohledu na to, zda mají prostředky k jejímu splnění, a zatěžuje je bez ohledu na možnost ovlivnit uložení platební povinnosti či se jí alespoň zprostit, je v rozporu s druhou větou čl. 32 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (absence zvláštní ochrany dětí a mladistvých), se čl. 3 odst. 1 (nepřípustná diskriminace na základě sociálního původu), a s čl. 11 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 4 (rdousící účinek poplatku).

Částka 120 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. října 2017

Sdělení Ministerstva vnitra č. 350/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 31. března 2018 nové volby do Zastupitelstva obce Zádub-Závišín (okres Cheb).

Částka 128 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 7. listopadu 2017

Zákon č. 364/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

Novela zákona č. 212/2009 Sb. rozšiřuje okruh oprávněných osob o vnuky původních vlastníků nemovitého majetku, který zanechali na území Podkarpatské Rusi. Písemné žádosti s nárokem na vypořádání budou moci oprávněné osoby podávat do 30. června 2018, jinak nárok zaniká.

Účinnost od 7. listopadu 2017

Částka 129 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 13. listopadu 2017

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

  • činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

  • účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

  • práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby, a uživatelů platebních služeb,

  • práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze, a držitelů elektronických peněz,

  • práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli,

  • používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,

  • postup při změně platebního účtu,

  • přístup k platebnímu účtu.

Účinnost od 13. ledna 2018

Částka 133 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 22. listopadu 2017

Sdělení Ministerstva vnitra č. 381/2017 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 31. března 2018 nové volby do Zastupitelstva obce Lhotsko (okres Zlín).

Částka 136 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. listopadu 2017

Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

Služební průkaz státního zaměstnance je plastová karta bílé barvy, rozměrů 85,60 x 53,98 mm se zakulacenými rohy. Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE”. Na třetím řádku je uveden text „TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:”. Na čtvrtém řádku je uveden text „EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:”. Na pátém řádku je uveden text „DATUM VYSTAVENÍ:” a text „PLATNOST DO:”. Na šestém řádku je uveden text „SLUŽEBNÍ ÚŘAD:”. V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text „ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:”. Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravé části může být umístěn kontaktní elektronický čip. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

Účinnost od 1. ledna 2018

Částka 146 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 7. prosince 2017

Vyhláška č. 412/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška doplňuje seznam obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, o dalších 5 obecních úřadů. Seznam zastupitelských

 
 Nahoru