99/1972 Sb., Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 99/1972 Sb.
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1972
o zvýšení přídavků na děti a výchovného
V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 88/1968 Sb.,o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs
2. § 24 odst. 1 zní:
„(1) Přídavky na děti činí měsíčně
 
na jedno dítě
90,- Kčs
na dvě děti
430,- Kčs
na tři děti
880,- Kčs
na čtyři děti
1280,- Kčs

a zvyšují se na každé dítě o 240,- Kčs měsíčně.“
3. V § 24 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,-Kčs na 300,- Kčs měsíčně.
Čl. II
Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb.a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 5/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 33 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dí- těte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs.
2. § 38 odst. 2 zní:
„(2) Výchovné činí měsíčně
 
k důchodu
na jedno dítě
na dvě děti
na tři děti
na čtyři děti
Kčs
invalidnímu
140
430
880
1280
jinému
90
430
880
1280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně“
3. V § 38 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.
V § 45 odst. 2 se slova „čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,-Kčs měsíčně“.
Čl. III
Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 8/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 31 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs
2. § 34 odst. 1 zní:
„(1)Přídavky na děti družstevníků činí měsíčně
 
na jedno dítě
na dvě děti
na tři děti
na čtyři děti
Kčs
90
430
880
1280

a zvyšují se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně.“
3. V § 34 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.“
4. V § 68 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dí- těte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs
5. § 73 odst. 2 zní:
„(2) Výchovné činí měsíčně
 
k důchodu
na jedno dítě
na dvě děti
na tři děti
na čtyři děti
Kčs
invalidnímu
140
430
880
1280
jinému
90
430
880
1280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně.“
6. V § 73 odst. 3. se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.
7. V § 80 odst. 2 se slova „čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,- Kčs měsíčně“.
8. V § 84 písm. b) se slova „vlastní příjem přesahující částku 200,- Kčs měsíčně“ nahrazují slovy „vlastní hrubý příjem přesahující částku 620,- Kčs měsíčně“.
Čl. IV
Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, se mění a doplňuje takto:
 
 Nahoru