Input:

99/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce Garance

č. 99/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
[zrušeno nepřímo č. 21/1971 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. října 1967
o zrušení Státní dřevařské inspekce
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Státní dřevařská inspekce se zrušuje.
§ 2
Zrušují se:
1. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 22/1955 Sb., o