Input:

R 99/1967; Popření otcovství Garance

č. 99/1967 Sb. rozh.
Právo manžela popřít otcovství matky dětí narozených za trvání manželství je jeho ryze osobním právem. Zemřel-li po uplatnění tohoto práva žalobce, je nutno řízení zastavit.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 1967, 10 Co 12/66.)
Okresní soud ve Vsetíně zamítl návrh, aby bylo uznáno právem, že J. M. není otcem nezletilých L. M. a J. M.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.
Z odůvodnění:
Žalobce J. M. jako manžel matky obou dětí narozených za trvání manželství podal podle § 57 odst. 1 zák. o rod. žalobu o popření otcovství, ve které tvrdil, že děti byly zplozeny jiným mužem. Během odvolacího řízení, které bylo