Input:

99/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně Garance

č. 99/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 23. března 1949
o přenesení koncese pouličních drah v zemském hlavním městě Brně.
Podle § 10, odst. 2 a § 22 zákona ze dne 20. května 1937 č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona) vyhlašují:
Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad