Input:

R 98/1955; Garance

č. 98/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Při rozhodování o nákladech řízení podle § 129 odst. 2 o. s. ř. nelze hledět k tomu, zda účastníkům vznikly náklady stejné. Účastníku, který měl úspěch z větší části, je přiznat poměrnou část jeho vlastních nákladů, t. j. část odpovídající poměru úspěchu obou účastníků ve věci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 7. března 1955. 15 Co 245/54.)
Žalobce se domáhal zaplacení částky 290,78 Kčs jako poplatku za ústřední topení. Lidový soud civilní v Praze žalobu zamítl. Krajský soud v Praze žalobě co do dvou třetin vyhověl a v témže poměru upravil i výrok o náhradě nákladů řízení před soudem první stolice částkou 49,80 Kčs.
Žalobce domáhal se opravy této částky a uváděl, že jde o zřejmou početní chybu (§ 159 o. s. ř.), neboť vedle hotových výdajů ve výši 19 Kčs a 6 Kčs bylo ve věci vykonáno pět hlavních úkonů (informace, intervence při ústních jednáních dne 17. 11. 1955, 15. 12. 1953, 10. 2. 1954 a 24. 2. 1954), které se podle tarifu při punktu 290,78 Kčs odměňují částkou 30 Kčs za jeden úkon. Úhrn nákladů činí tedy podle žalobce 175 Kčs a z toho dvě třetiny 116,67 Kčs.
Krajský soud návrhu žalobce na opravu výroku o nákladech řízení před soudem prvé stolice obsaženého v rozsudku krajského soudu nevyhověl.
Z odůvodnění:
Žalobce vychází z nesprávného výkladu § 129 odst. 2 o. s. ř. Dojde-li totiž jen k částečnému úspěchu ve věci, soud náklady poměrně rozdělí, po případě zruší, a to podle vzájemného poměru, jakým účastník při uplatnění svého nároku zvítězil nebo podlehl. Je-li úspěch a neúspěch současně přibližně stejný, soud náklady zruší. Je-li mezi úspěchem a neúspěchem nepoměr, soud náklady poměrně rozdělí. Tak zvítězí-li žalobce, jako v daném případě, dvěmi třetinami, znamená to, že jednou třetinou podlehl. Proto jeho vítězství co do nákladů činí pouhou jednu třetinu, t. j. dvě třetiny bez jedné třetiny. V takovém případě náleží účastníku nárok na náhradu pouhé jedné třetiny jeho vlastních nákladů. Tak je třeba rozumět slovu „rozdělí“, užitému v § 129 odst. 2 o. s. ř.