Input:

98/1953 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol Garance

č. 98/1953 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
(1)  Zřizuje se vysoká škola strojní v Liberci.
(2)  V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
§ 2.
Na Českém učení technickém v Praze se zřizuje fakulta slaboproudé elektrotechniky se sídlem v Poděbradech.
§ 3.
Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje fakulta geologická.
§ 4.
Ze zeměměřického oddělení fakulty inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje fakulta zeměměřická.
§ 5.
Na vysoké škole železniční v Praze se zřizuje fakulta vojenská.
§ 6.
V čele vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
§ 7.
(1)  Název vysoké školy chemické v Praze se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Praze”.
(2)  Název vysoké školy chemické v Pardubicích se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích”. V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy. Její děkanský úřad (děkanát) se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
§ 8.
(1)  Z lékařské fakulty Karlovy university v Praze