Input:

98/1951 Sb., Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren Garance

č. 98/1951 Sb., Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. listopadu 1951
o zrušení státních zastaváren.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Zástavní a půjčovní úřad v Praze, zastavárna ústředního národního výboru v Brně a zastavárna jednotného národního výboru v Olomouci (státní zastavárny) se zrušují.
§ 2.
Uspořádání poměrů souvisících se zrušením státních zastaváren provedou ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem