Input:

98/1949 Sb., Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hl.m.Prahy a Pražského kraje, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 98/1949 Sb., Vládní nařízení o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hl.m.Prahy a Pražského kraje, platné do 31.7.1965
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. dubna 1949
o výkonu veřejné správy v oboru národní bezpečnosti na území hlavního města Prahy a Pražského kraje.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23, odst. 2 zákona ze dne 24. března 1949, č. 76 Sb., o organisaci správy v hlavním městě Praze:
§ 1.
(1)  Velitelství národní bezpečnosti se sídlem v Praze, zřízené podle § 23, odst. 1 zák. č. 76/1949 Sb. pro území hlavního města Prahy a Pražského kraje, se označuje jako krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze. V jeho čele je krajský velitel národní bezpečnosti, jmenovaný ministrem vnitra a jemu bezprostředně podřízený.
(2)  Krajské velitelství národní bezpečnosti v Praze obstarává v obvodech ústředního národního výboru hlavního města Prahy a krajského národního výboru v Praze práce spojené s jejich úkoly v oboru národní bezpečnosti.
(3)  Ústřední národní výbor hlavního města Prahy a krajský národní výbor v Praze řídí ve svých obvodech provádění úkolů národní bezpečnosti, které jinak náležejí do působnosti krajského národního výboru, s výjimkou výkonné služby Sboru národní