Input:

97/1967 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění, platné do 31.1.1991 Archiv

č. 97/1967 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění, platné do 31.1.1991
[zrušeno č. 3/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 21. září 1967,
kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění
Ústřední rada odborů stanoví podle § 103 odst. 3 a § 206 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a podle § 20 odst. 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění:
§ 1
Dovolená na zotavenou
Do doby trvání pracovního poměru se započítávají pro účely dovolené na zotavenou též tyto doby po 18. roce věku pracovníka:
a) doba členství v jednotném zemědělském družstvu, i když jde o pracovníka, který pracuje jinde než v zemědělství nebo lesnictví,
b) doba, po kterou byl občan trvale pracovně činný v jednotném zemědělském družstvu a nebyl ani jeho členem ani v pracovním poměru k družstvu, pokud tato činnost zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků,
c) doba, po kterou žena trvale pečovala o dítě ve věku do tří let a současně byla zaměstnána, pokud jí tato doba nebyla započtena jako doba nepřetržitého zaměstnání podle předpisů platných do

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací