Input:

č. 97/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 97/1955 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata trestného činu znásilnenia podľa § 238 tr. zák. je daná aj vtedy, keď páchateľ násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti k súloži manželku alebo k tomu účelu zneužije jej bezbrannosť.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. júna 1955, 3 To 167/55.)
Obvinený v noci kritického dňa, keď jeho manželka spala, túto vzbudil a požiadal ju o súlož, čo mu však manželka odoprela s tým, že iba pred týždňom sa vrátila z nemocnice, kde jej liečili ľadviny, že má doteraz bolesti v bruchu a že sa nachádza v siedmom mesiaci tehotenstva. Obvinený však napriek tomu sa dožadoval ďalej súlože a hovoril manželke, že sa iba vyhovára, že súložiť nemôže. Preto manželka obvineného, ktorá aj ináč nežije s manželom v dobrej zhode, lebo tento sa o rodinu nestará a práci sa vyhýba, vstala a chcela robiť ručné práce. Obvinený však nato k nej pristúpil, chytil ju za zápästie a násilim napriek jej odporu ju ťahal k posteli. Pri tomto zápase narazili obaja do stoličky a upadli na zem. kde obvinený držiac manželke ruky, aby sa nemohla brániť, vykonal na nej súlož.
Ľudový súd v Banskej Štiavnici uznal obvineného vinným trestným činom znásilnenia podľa § 238 ods. 1 tr. zák.
Krajský súd zamietol odvolanie obvineného.
Z odôvodnenia:
Obvinený namieta, že s