Input:

R 97/1955; Garance

č. 97/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Odvolání souhlasu předpokládaného podle § 78 odst. 2 o. s. ř. je možné i v řízení opravném.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 8. listopadu 1954,
15 Co 656/54.)
Lidový soud civilní v Praze zrušil podle § 445 odst. 1 písm. e) o. s. ř. exekuci na návrh dlužníka, který tvrdil, že vymáhající věřitel byl za řízení uspokojen. Lidový soud přitom předpokládal podle § 78 odst. 2 o. s. ř. souhlas vymáhajícího věřitele s návrhem dlužníkovým, neboť vymáhající věřitel na výzvu soudu, aby se v určené lhůtě vyjádřil o návrhu dlužníkově na zrušení exekuce, neodpověděl.
Krajský soud na stížnost vymáhajícího věřitele zrušil usnesení lidového soudu a uložil mu, aby v řízení podle zákona pokračoval.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí lidového soudu bylo ve shodě se zákonem a skutkovým stavem, z něhož podle obsahu spisů lidový soud vycházel. Vývody vymáhajícího věřitele ve stížnosti, jimiž dovozuje, že podle dodatečného zjištění vymáhaná pohledávka uspokojena