Input:

97/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 97/1946 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek, platné do 31.12.1953
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 3. května 1946,
kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašují připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v.r.
 
Opatření
Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
Národní banka Československá stanoví podle § 12, odst. 1, písm. b) devisového