96/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

96/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 96/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:
Čl. I
V § 1 nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla určená k používání pro měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, v souvislosti s ochranou životního prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, v souvislosti s ochranou veřejného zdraví, nebo v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru