96/1994 Sb., Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 96/1994 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu České republiky
Jménem České republiky
Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem
takto:
Vyhláška města
 
 Nahoru