Input:

96/1963 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství Garance

č. 96/1963 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. prosince 1963,
kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
Ministerstvo spravedlnosti podle § 5 a 101 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářského řádu), stanoví:
§ 1
(1)  Správu pozemkových knih (§ 101 odst. 1 not. ř.) vede
a)  státní notářství pro Prahu 1 též pro územní obvody státních notářství pro Prahu 2 až 10, státního notářství Praha-východ a státního notářství Praha-západ.
b)  státní notářství Plzeň-město též pro územní obvody státního notářství Plzeň-sever a státního notářství Plzeň-jih,
c)  státní notářství Brno-město též pro územní obvod státního notářství Brno-venkov,
d)  státní notářství Bratislava-město též pro územní obvod státního notářství Bratislava-venkov.
(2)  Správu železničních knih vede
a)  státní notářství pro Prahu 1 pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 až 10 a státních notářství Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraje,