Input:

96/1953 Sb., Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu Garance

č. 96/1953 Sb., Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o hydrometeorologickém ústavu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1)  Zřizuje se Hydrometeorologický ústav (dále jen „ústav”), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie, klimatologie a hydrologie.
(2)  Státní meteorologický ústav a hydrologická a hydrografická služba vodohospodářského rozvojového střediska se slučují a včleňují do ústavu.
§ 2.
Úkolem ústavu je zejména:
a)  Poskytovat povětrnostní informace včetně předpovědí počasí a vodních stavů a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu a provozu vodních děl, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdání a součinnost při protipovodňové službě,
b)  v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v meteorologii, klimatologii a hydrologii, sledovat vědecký pokrok v těchto oborech, využívat výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé hydrometeorologické služby,
c)  podporovat orgány a instituce vědeckého výzkumu v plnění jejich úkolů a
d)  provádět publikační činnost ve všech oborech meteorologie, klimatologie a hydrologie.
§ 3.
(1)  K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje podle přirozených synoptických, klimatických a hydrologických oblastí a podle jednotlivých oborů služby síť stanic, observatoří a jiných zařízení (dále jen „zařízení”) a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.
(2)  Jiné orgány mohou zřizovat taková zařízení jen se